• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
  Objednávka 8334 Pekárenské výrobky 91,14 s DPH 278/2022 28.06.2022 MPC Cessi a. s. Školský internát Považská 7, Košice Anna Horváthová vedúca ŠSZ
  Objednávka 8331 Pekárenské výrobky 91,48 s DPH 278/2022 27.06.2022 MPC Cessi a. s. Školský internát Považská 7, Košice Anna Horváthová vedúca ŠSZ
  Objednávka 8332 Mäso a mäsové výrobky 449,52 s DPH 218/2022 27.06.2022 Erik s. r. o. Školský internát Považská 7, Košice Anna Horváthová vedúca ŠSZ
  Objednávka 8333 Ovocie a zelenina 178,01 s DPH 288/2022 27.06.2022 Lunys s. r. o. Školský internát Považská 7, Košice Anna Horváthová vedúca ŠSZ
  Objednávka 8326 Pekárenské výrobky 122,55 s DPH 278/2022 24.06.2022 MPC Cessi a. s. Školský internát Považská 7, Košice Anna Horváthová vedúca ŠSZ
  Objednávka 8327 Ovocie a zelenina 135,28 s DPH 288/2022 24.06.2022 Lunys s. r. o. Školský internát Považská 7, Košice Anna Horváthová vedúca ŠSZ
  Objednávka 8328 Potraviny 56,29 s DPH 310/2022 24.06.2022 Inmedia s. r. o. Školský internát Považská 7, Košice Anna Horváthová vedúca ŠSZ
  Objednávka 8329 Mliečne výrobky 269,18 s DPH 312/2022 24.06.2022 Inmedia s. r. o. Školský internát Považská 7, Košice Anna Horváthová vedúca ŠSZ
  Objednávka 8330 Mrazené výrobky, ryby a hydina 174,25 s DPH 1586/2021 24.06.2022 Inmedia s. r. o. Školský internát , Považská 7, 04011 Košice Anna Horváthová vedúca ŠSZ
  Objednávka 8325 Pekárenské výrobky 34,32 s DPH 278/2022 23.06.2022 MPC Cessi a. s. Školský internát Považská 7, Košice Anna Horváthová vedúca ŠSZ
  Objednávka 8322 Pekárenské výrobky 20,24 s DPH 278/2022 22.06.2022 MPC Cessi a. s. Školský internát Považská 7, Košice Anna Horváthová vedúca ŠSZ
  Objednávka 8323 Ovocie a zelenina 123,23 s DPH 288/2022 22.06.2022 Lunys s. r. o. Školský internát Považská 7, Košice Anna Horváthová vedúca ŠSZ
  Objednávka 8324 Mäso a mäsové výrobky 87,85 s DPH 218/2022 22.06.2022 Erik s. r. o. Školský internát Považská 7, Košice Anna Horváthová vedúca ŠSZ
  Objednávka 8320 Pekárenské výrobky 72,69 s DPH 278/2022 21.06.2022 MPC Cessi a. s. Školský internát Považská 7, Košice Anna Horváthová vedúca ŠSZ
  Objednávka 8321 Mäso a mäsové výrobky 94,05 s DPH 218/2022 21.06.2022 Erik s. r. o. Školský internát Považská 7, Košice Anna Horváthová vedúca ŠSZ
  Faktúra 10223335 Mäso, mäsové výrobky 94,05 s DPH 8321/2022 218/2022 21.06.2022 Erik s. r. o. Školský internát Považská 7, Košice Ing. Agáta Kačmárová vedúca prevádzkových činností 27.06.2022
  Objednávka 8314 Ovocie a zelenina 369,96 s DPH 288/2022 20.06.2022 Lunys s. r. o. Školský internát Považská 7, Košice Anna Horváthová vedúca ŠSZ
  Faktúra 530219332 Potraviny 73,80 s DPH 8316/2022 310/2022 20.06.2022 Inmedia s. r. o. Školský internát Považská 7, Košice Ing. Agáta Kačmárová vedúca prevádzkových činností 27.06.2022
  Objednávka 8313 Pekárenské výrobky 91,97 s DPH 278/2022 20.06.2022 MPC Cessi a. s. Školský internát Považská 7, Košice Anna Horváthová vedúca ŠSZ
  Objednávka 8315 Potraviny 297,63 s DPH 310/2022 20.06.2022 Inmedia s. r. o. Školský internát Považská 7, Košice Anna Horváthová vedúca ŠSZ
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1823